ANS Vietnam trân trọng kính chào Quý khách!

More and more companies do not “only“ want to measure but they also want to have the recording and visualization of all energy forms which an enterprise uses, e. g. natural gas, compressed air, current and so on, and CS instrument is able to adapt all above customer’s requirement basing on our current product line as well as applications that we are reaching: Ngày nay càng ngày càng nhiều công ty/ doanh nghiệp không chỉ muốn “đo lường” mà còn mốn “lưu trữ” thông tin và có tầm nhìn về nguồn năng lượng của họ cho tương lai ví dụ: khí gas tự nhiên, khí nén, nguồn điện, v.v.. Và CS instrument có thể giúp quý khách hàng đáp ứng được những nhu cầu trên, sau đây là một số sản phẩm chính cũng như ứng dụng chúng tôi đang sản xuất và hướng tới: Former applications – Main product lines/ sản phẩm chính Dew point measurement – Thiết bị đo điểm sương Compressed air consumption measurement – Thiết bị đo khí nén Leakage detection – Thiết bị phát hiện rò rỉ khí New applications - Ứng dụng mới Consumption measurement of nearly all gaseous media – Đo lưu lượng hầu như tất cả các loại khí Energy measurements with current/effective power meters at plants – Đo năng lượng tiêu thụ ứng dụng được hầu hết các nhà máy Measurement and visualization of our parameters and further parameters – Đo và giám sát và tầm nhìn về chỉ số năng lượng sử dụng trong tương lai Development of an energy monitoring system – Phát triển hệ thống giám sát năng lượng